Kontaktní informace

Mapa našich sběrných a servisních míst

  • Sběrné místo - místo, kde lze pouze předat demontovaný filtr pevných částic nebo katalyzátor k čištění
  • Sběrné a servisní místo - místo, kde vám vymontují a zpětně namontují vyčištěný filtr pevných částic nebo katalyzátor