DPF.corahb.net dpf.corahb.net

O číštění

Existuje spousta metod čištění. Filtry pevných částic je možné čistit pomocí chemických přísad, v ultra-sonické lázni, horkým čištěním, nebo pomocí čistícího stroje. Každá z metod čištění, má své klady i zápory.

Metoda čištění, pomocí čistícího stroje, kterou nabízíme je neinvazivní − při čištění nedochází k případnému mechanického poškození filtru pevných částic. Obal ani vrstvy filtru se nerozřezávají, není třeba poté filtr znovu sestavovat a svařovat. Odpadá tak riziko poškození filtru, tepelných šoků nebo roztavení a roztečení vzácných kovů (např. Cer) po stěnách filtru pevných částic.

Stroj na čištění filtrů pevných částic a katalyzátorů

Postup čištění

Filtr pevných částic je nejprve zbaven čidel a je provedena vstupní vizuální a endoskopická kontrola, poté je filtr umístěn a zafixován v čistícím boxu. Filtr pevných částic je tlakovou hadicí připojen k čistícímu okruhu stroje.

Po spuštění stroj provede sérii čistících cyklů. Filtr pevných částic se řízeně proplachuje ve směru z výfukové části směrem k motorové části. V kombinaci s čistícím roztokem a vodou. Stroj veškeré nečistoty zachytí do speciálních filtrů uvnitř stroje. Po dokončení proplachu se filtr pevných částic vysouší. Celý proces čištění bez přípravných prací, trvá zhruba hodinu. Systém čištění je automatizovaný, dochází k odstranění pevných částic, sazí a olejových frakcí.

Proces čištění filtru pevných částic

Po vyčištění, by měl filtr pevných částic vydržet podobně jako nový filtr pevných částic (až 150 000 km). Za předpokladu, že vozidlo je jinak v pořádku a jsou optimální podmínky vhodné pro pasivní regeneraci.

Takto umíme vyčistit všechny typu filtrů pevných částic DPF, FAP, SCR a katalyzátory pro osobní a nákladní automobily.